3 způsoby, jak odmítnout volání na iPhone X

Existují 3 různé způsoby, jak odmítnout příchozí hovor na Apple iPhone X. Odmítnutí hovoru jej odešle přímo do hlasové schránky. Ukážeme vám, jak se to dělá s tímto podrobným návodem.

Možnost 1 - Spánek / Probuzení / Tlačítko napájení

Pokud je při příchozím hovoru obrazovka uzamčena, zobrazí se na obrazovce pouze možnost přijmout hovor. Chcete-li odmítnout hovor z obrazovky uzamčení, stiskněte dvakrát krátce po sobě tlačítko spánku / probuzení / napájení telefonu. Pokud se provede správně, obrazovka by měla zhasnout a odeslat hovor hlasové schránce.


Možnost 2 - Tlačítko Pokles

Pokud je telefon odemčený, budete mít možnost odmítnout hovor vlevo a možnost přijmout hovor vpravo. Stačí klepnout na červenou možnost „ Odmítnout “.


Možnost 3 - Použití sluchátek

Pokud používáte náhlavní soupravu iPhone nebo jiná podporovaná sluchátka, můžete jednoduše stisknout a podržet tlačítko Mikrofon po dobu asi 2 sekund. Měli byste slyšet dvě pípnutí, abyste věděli, že jste hovor úspěšně odmítli.