Android: Oprava zprávy „Neplatný příjemce“

Při pokusu o napsání textové zprávy na zařízení Android jsem obdržel zprávu, ve které bylo uvedeno „ Neplatný příjemce - tohoto příjemce nelze přidat. Číslo příjemce není platné. ”Při přidávání kontaktu ke zprávě.

Ačkoli telefonní číslo vypadalo správně, problém je často způsoben mezerami nebo neplatnými znaky v telefonním čísle.

Odstraňte všechny spojovníky, mezery nebo závorky z telefonního čísla a pomocí všech čísel tento problém vyřešte.

Můžete chtít otevřít aplikaci Kontakty a opravit všechny další kontakty, které mají neplatné znaky. Pokud importujete kontakty z jiného systému nebo telefonu, jedná se o důsledný problém.