Příkaz k přidání nebo odebrání počítače z domény

Pomocí jednoduchého příkazu můžete přidat nebo odebrat počítač s operačním systémem Windows do domény Microsoft Windows vzdáleně z jiného počítače.

Přidat počítač do domény

Spusťte tento příkaz z řadiče domény:

  1. Otevřete příkazový řádek.
  2. Zadejte net computer \\ computername /add, pak stiskněte “ Enter ”.

Spusťte tento příkaz z pracovní stanice, kde máte práva správce domény. Změňte slova kurzívou, aby vyhovovala vaší situaci:

  • netdom join computername /domain: domainname

Odebrání počítače z domény

Spusťte tento příkaz z řadiče domény:

  1. Otevřete příkazový řádek.
  2. Zadejte příkaz net computer \\ computername /del a stiskněte klávesu „ Enter “.

Spusťte tento příkaz z pracovní stanice, kde máte práva správce domény. Změňte slova kurzívou, aby vyhovovala vaší situaci:

  • netdom remove computername /domain: domainname

Tyto příkazy jsou zvláště cenné, pokud používáte dávkové soubory.