Stahování

Zde jsou některé softwarové aplikace, které jsme provedli.

GetSID vám pomůže zjistit, co je identifikátor SID nebo zabezpečení pro danou hodnotu, například uživatelské jméno služby Active Directory nebo název počítače. Velmi užitečné pro správce sítě. Abyste mohli tuto aplikaci používat, musíte mít ve své doméně práva správce.

MACAddy pomáhá správcům sítě zjistit, co je MAC adresa používána ComputerName nebo IP adresou. Musíte mít práva správce na počítači, který hledáte.

SIDDecode dělá opak toho, co dělá GetSID. To bude trvat SID nebo bezpečnostní identifikátor a převést ji na hodnotu, která je přiřazena, jako je název počítače nebo uživatelské jméno.