Povolení / zakázání automatické kapitalizace v aplikaci Word 2016 & 2013

Nemám rád Microsoft Word 2016 nebo 2013, co mi říká, co mám dělat. Auto-kapitalizuje věci, které nechci. Děkuji vám za vlastní práci! Nastavení automatických velkých písmen aplikace Word můžete změnit podle vašich představ provedením těchto kroků.

 1. Při práci v aplikaci Word vyberte nabídku „ Soubor “ a zvolte „ Možnosti “.

 2. Vyberte možnost „ Proofing “ a pak vyberte tlačítko „ AutoCorrect Options… “.

 3. Zde můžete zaškrtnutím políček přizpůsobit, co chcete, aby aplikace Word automaticky rozdělila.
  • Opravte dvě počáteční písmena
  • Využití prvních písmen vět
  • Velké písmeno první tabulky buněk
  • Vyjmenujte názvy dnů
  • Opravte náhodné použití klíče zámku

   Výjimky můžete také nastavit, pokud nechcete, aby se tato nastavení vztahovala na určitá slova.

 4. Vyberte „ OK “ a poté znovu „ OK “.

Tato nastavení jsou také umístěna další aplikace sady Office, například Excel a PowerPoint.