Povolit nebo zakázat bezpečný režim na Galaxy Note 5

V tomto tutoriálu se dozvíte, jak povolit nebo zakázat nouzový režim na smartphonu Samsung Galaxy Note 5.

Zapněte nouzový režim

  1. Když je Galaxy Note 5 vypnuta, stiskněte a podržte tlačítko „ Volume Down “ ( Hlasitost dolů ), zatímco stisknete a podržíte tlačítko „ Power “ ( Napájení ) pro zapnutí zařízení.
  2. Jakmile se přístroj zapne, uvolněte tlačítko „ Power “, ale podržte tlačítko „ Volume Down “.
  3. Při načtení domovské obrazovky uvolněte tlačítko „ Volume Down “.

Na obrazovce Plocha Android by se měla načíst slova „ Nouzový režim “ zobrazená v levém dolním rohu. Pokud to nevidíte, zkuste znovu výše uvedené kroky.

Vypněte nouzový režim

Restartujte zařízení pomocí těchto kroků:

  1. Stiskněte a podržte tlačítko „ Napájení “, dokud se neobjeví nabídka.
  2. Zvolte „ Restart “.

FAQ

Co je bezpečný režim?

Je to režim, který načítá základní software, takže můžete přistupovat k zařízení v případě, že se nespustí.

Proč je moje zařízení zaseknuto v nouzovém režimu?

Ujistěte se, že zvolíte možnost „ Restart “. Pokud problémy přetrvávají, budete možná muset odinstalovat položky, které jste nedávno nainstalovali a které způsobují problémy v zařízení. Je také možné, že tlačítko „ Snížení hlasitosti “ je zaseknuté a způsobí spuštění v nouzovém režimu při každém restartu.

Tento příspěvek platí pro model Samsung Galaxy Note 5 SM-N920.