Fix Fitbit Charge 2 Nedojde k synchronizaci

Pokud máte problémy s vaším Fitbit Charge 2, kde nebude synchronizován se zařízením Android nebo iPhone. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete provést reset zařízení. Zde je návod, jak to udělal.

  1. Připojte svůj Fitbit Charge 2 k nabíjecí kolébce.
  2. Nabíjecí kolébku zapojte do napájeného portu USB.
  3. Ujistěte se, že se Fitbit nabíjí, poté stiskněte a podržte tlačítko na přístroji po dobu 4 sekund. Objeví se logo Fitbit a zařízení bude vibrovat.

Fitbit Charge 2 by měl být resetován. Můžete ji odebrat z nabíječky a zjistit, zda můžete pokračovat v synchronizaci.