Galaxy Note8: Jak aktivovat tichý režim

Ať už na golfovém hřišti, v práci nebo v divadelním sále, přijde čas, kdy budete muset rychle zapnout tichý režim na svém Samsung Galaxy Note8. Zapnutí přístroje v tichém režimu ztlumí vyzvánění na zařízení.

Možnost 1 - Ztlumení nastavení zvuku

  • Pomocí dvou prstů posuňte rychlou nabídku dolů z horní části obrazovky.
  • Posunutím vlevo nebo vpravo zobrazíte tlačítko „ Zvuk “.
  • Klepněte a podržte tlačítko „ Zvuk “.
  • Vyberte „ Mute “ nebo „ Vibrate “ podle potřeby.

Možnost 2 - DND

  1. Pomocí dvou prstů posuňte rychlou nabídku dolů z horní části obrazovky.
  2. Posunutím vlevo nebo vpravo zobrazíte tlačítko „ Nerušit “. Vyberte ji, chcete-li ztlumit hovory, upozornění a média, s výjimkou toho, co je nastaveno v nastaveních „ Nastavení “> „ Zvuky a vibrace “> „ Nerušit “> „ Povolit výjimky “.

Možnost 3 - Easy Silent

  1. Ujistěte se, že je v položce „ Apps “> „ Settings “> „ Advanced Features “ aktivováno „ Easy Mute “.
  2. Chcete-li používat funkci Snadné ztlumení, aby byl telefon tichý, zakryjte obrazovku rukou nebo ji položte lícem dolů na rovný povrch.