Galaxy S9: Povolení / zakázání rotace obrazovky

Zkontrolujte, zda vaše Samsung Galaxy S9 screeen rotace překlopí nebo zamkne na místě s tímto návodem.

Zakázat rotaci obrazovky

Tyto kroky slouží k zablokování obrazovky v orientaci na výšku nebo na šířku.

  1. Otočením zařízení zobrazte orientaci, kterou chcete použít.
  2. Pomocí dvou prstů posuňte stavový řádek dolů z horní části obrazovky.
  3. Klepnutím na tlačítko „ Automatické otočení “ zrušíte výběr a zamknete orientaci na místo.

Povolit rotaci

Povolení tohoto nastavení umožňuje otočení obrazovky při otočení obrazovky.

  1. Pomocí dvou prstů posuňte stavový řádek dolů z horní části obrazovky.
  2. Klepnutím na tlačítko „ Auto rotate “ ( Automaticky otočit ) jej zvýrazníte a aktivujete rotaci.

FAQ

Proč nefunguje rotace obrazovky?

Ujistěte se, že je zapnuto nastavení „Auto rotate“. Někdy se senzor zasekne. Některá jemná klepnutí na spodní část zařízení někdy tento problém odstraní.

V některých případech může určitá aplikace ovládat vaši obrazovku. Zkuste odinstalovat všechny aplikace třetích stran, o kterých se domníváte, že se pokoušejí ovládat orientaci obrazovky.

Pokud problémy přetrvávají, zkuste nainstalovat aplikaci Ultimate Rotation Control. V opačném případě může mít telefon problém s hardwarem, který zabraňuje správnému fungování rotace.