Galaxy S9: Jak Screenshot

Obrazovka Samsung Galaxy S9 dokáže zachytit dva způsoby. Zde je návod, jak se to dělá.

Možnost 1

  • Stiskněte a podržte tlačítko „ Power “ a „ Volume Down “ po dobu asi 1, 5 sekundy. Uslyšíte zvuk závěrky fotoaparátu a snímek se uloží.

Možnost 2

  1. Ujistěte se, že je v položce „ Apps “> „ Settings “> „ Advanced features “ aktivováno „ Palm swipe to capture “.
  2. Použijte stranu ruky a přejeďte ji vlevo a vpravo přes obrazovku, abyste pořídili snímek obrazovky.

Pokud chcete být vyzváni ke sdílení nebo oříznutí snímku obrazovky poté, co byl pořízen, povolte „ Smart capture “ pod položkou „ Apps “> „ Settings “> „ Advanced features “.

Snímky obrázků jsou uloženy v paměti telefonu pod položkou „ Obrázky “> „ Snímky obrazovky “ nebo v aplikaci „ Galerie “ ve složce „ Snímky “.