Galaxy Tab S3: Povolení nebo zakázání nouzového režimu

Spusťte Samsung Galaxy Tab S3 v nouzovém režimu, pokud chcete vyřešit problémy, které máte se zařízením. V nouzovém režimu bude zařízení dočasně spuštěno s továrním výchozím softwarem. To se hodí v situacích, kdy jste nainstalovali aplikaci nebo upravili zařízení nějakým způsobem, který neumožňuje přístup. Nouzový režim vám umožní zavést zařízení a odstranit odstraněnou modifikaci.

Zapněte nouzový režim

  1. Vypněte tablet.
  2. Stiskněte a podržte tlačítko „ Volume Down “, pak stiskněte tlačítko „ Power “, dokud se Galaxy Tab S3 nezapne.
  3. Podržte stisknuté pouze tlačítko „ Hlasitost dolů “, dokud se načte úvodní obrazovka. Měli byste vidět slova „ Nouzový režim “ v levém dolním rohu obrazovky.

Vypněte nouzový režim

  1. Stisknutím a podržením tlačítka „ Napájení “ vyvoláte nabídku.
  2. Zvolte „ Restart “.

Tablet by se měl restartovat a přestat být v nouzovém režimu.

FAQ

Proč se můj tablet pokaždé spouští v nouzovém režimu?

Zkontrolujte, zda tlačítko „ Snížení hlasitosti “ není zaseknuté. Pokud používáte případ, ujistěte se, že není v kontaktu s žádnými tlačítky.

Pokud to nefunguje, zkuste odinstalovat všechny nainstalované aplikace, které mohou způsobit problém. Jako poslední možnost můžete zkusit pevný reset.