Google Pixel 3: Povolení nebo zakázání automatické opravy

Unavený z vašeho smartphonu Google Pixel 3, který opravuje vše, co píšete? Pomocí těchto kroků můžete tuto funkci povolit nebo zakázat.

  1. Na domovské obrazovce posuňte aplikace nahoru a otevřete „ Nastavení “.
  2. Zvolte „ Systém “.
  3. Zvolte „ Jazyky a vstup “.
  4. Zvolte „ Virtuální klávesnice “.
  5. Vyberte klávesnici, kterou používáte. Standardně by to měla být „ Google keyboard “.
  6. Zvolte „ Korekce textu “.
  7. Podle potřeby nastavte „ Auto-correction “ na „ On “ nebo „ Off “. Toto nastavení určuje, zda je po zadání mezery nebo interpunkce slovo opraveno nebo ne.

Kromě toho můžete zapnout nebo vypnout nastavení Automatická velká písmena a další korekce textu podle potřeby.