Pixel Google: Přidání slov do slovníku

Pixel Google nezná správný pravopis pro každé slovo, které používáte. Aby se zabránilo zhoršení pravopisu na některých slovech při psaní interpunkce nebo mezerníku, přidejte slova do slovníku pomocí těchto kroků.

Možnost 1 - Na letadle

Během psaní můžete do slovníku přidat libovolné slovo jednoduchým zadáním slova a následným klepnutím na něj před zadáním interpunkce nebo mezery.

Možnost 2 - Ručně

  1. Otevřete „ Nastavení “> „ Jazyky a vstup “> „ Osobní slovník “.
  2. Klepněte na + v pravém horním rohu.
  3. Zadejte slovo do horního pole. Pokud chcete, můžete volitelně nastavit zkratku .
  4. Po dokončení vyberte šipku vzadu v dolní části obrazovky.

FAQ

Co je zkratka slovníku?

Je to zkrácená verze, kterou nastavíte pro celé slovo. Například můžete do svého slovníku přidat slovo jako „Whazzup!“. Pro toto slovo můžete nastavit zkratku „zup“. S touto sadou můžete zadat „zup“ a Android ji poté převede na celé slovo „Whazzup!“.