Google Pixel: Používání aplikací ve obrazovce Rozdělit

Google Pixel má možnost spouštět aplikace v režimu rozdělených obrazovek, kde můžete zobrazit dvě aplikace najednou. Zde je návod, jak tuto funkci používat.

 1. Otevřete dvě aplikace, které chcete použít v režimu rozdělených obrazovek.
 2. V jedné z aplikací stiskněte a podržte tlačítko

  tlačítko.
 3. Ve spodní polovině obrazovky vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit.
 4. Na obrazovce Pixel se nyní zobrazují dvě aplikace. Přetáhněte prostřední pruh nahoru a dolů podle potřeby.

 • Chcete-li opustit obrazovku rozdělení, stiskněte a podržte tlačítko

  tlačítko.
 • Chcete-li přepnout aplikaci v dolní části, stiskněte tlačítko

  jednou.