Jak obnovit iPod Touch

Můžete měkký a tvrdý reset Apple iPod Touch, pokud je zmrazený nebo nereaguje. Musel jsem provést tyto kroky několikrát, pokud jsem zařízení chvíli nepoužíval, když se během synchronizace zasekl, nezapne se nebo se neuvidí na určité obrazovce.

Standardní vypínání

  1. Stiskněte a podržte tlačítko „ Sleep “ / „ Wake “ na horní části přístroje, dokud se neobjeví červený posuvník.
  2. Přetáhněte jezdec.
  3. Stiskněte a podržte tlačítko „ Sleep “ / „ Wake “ dokud se neobjeví logo Apple.

Soft Reset

Stiskněte a podržte tlačítko „ Sleep “ / „ Wake “ a tlačítko „ Home “ po dobu asi deseti sekund, dokud se neobjeví logo Apple. Obrazovka by měla nakonec zhasnout a iPod Touch by se měl restartovat a umožnit vám jej používat jako obvykle. Hudba a další média v zařízení by měla být po těchto krocích zachována, dokud nedošlo k poruše, která způsobila ztrátu dat.

Pokud výše uvedené kroky nefungují, zdá se, že budete muset zkusit obnovit iPod Touch. Obnovení odstraní všechna data a nastavení ze zařízení.