Jak obnovit LG G7 ThinQ

Pokud chcete obnovit svůj LG G7 ThinQ, protože je to zmrazené, problematické nebo z jiného důvodu, zde je návod pro vás.


Soft Reset

Měkký reset jednoduše restartuje telefon a je užitečný, pokud zařízení nereaguje. Neodstraní data ze zařízení.

  • Stiskněte a podržte současně tlačítka „ Power “ a „ Volume Down “ po dobu přibližně 10 sekund, dokud se zařízení nevypne.

Po vypnutí můžete zařízení opět zapnout stisknutím a podržením tlačítka „ Power “ po dobu 3 sekund.


Možnost tvrdého resetu 1

Tvrdý reset vymaže data v přístroji a nastaví LG G7 zpět na výchozí tovární programy a nastavení.

  • Při zapnutém zařízení přejděte na „ Nastavení “> „ Systém “> „ Restartovat a obnovit “> „ Obnovení továrních dat “> „ Obnovit telefon “.
  • Zaškrtnutím tohoto políčka vymažete data na kartě SD.
  • Klepněte na „ Obnovit telefon “> „ Smazat vše “> „ OK “.

Možnost tvrdého resetu 2

  1. Při vypnutém zařízení stiskněte a podržte současně tlačítka „ Volume Down “ a „ Power “, dokud se nezobrazí nabídka System Recovery.
  2. Pomocí tlačítek hlasitosti můžete zvýrazněnou hodnotu přepnout na „ Obnovení továrních dat “.
  3. Stisknutím tlačítka „ Power “ ( Napájení ) zvýrazněný výběr zvýrazníte.
  4. Pomocí tlačítek hlasitosti můžete zvýrazněnou hodnotu přepnout na „ Ano “.
  5. Pro zvýraznění výběru použijte „ Power “.