Jak zapnout nebo vypnout Kindle Fire

První věc, kterou byste se asi měli dozvědět o Amazon Kindle Fire je, jak jej zapnout nebo vypnout. Stačí postupovat podle těchto pokynů.

  1. Vyhledejte tlačítko „ Napájení “ v dolní části zařízení vedle portu USB a konektoru pro sluchátka. Je to jediné tlačítko na přístroji. Kindle Fire zapnete stisknutím a podržením tlačítka po dobu asi 2 sekund a obrazovka by se měla rozsvítit.

  2. Chcete-li vypnout Kindle Fire, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 2 sekund, dokud se na obrazovce neobjeví výzva. Poté můžete klepnout na „ Vypnout “ a zařízení se vypne.

Ale můj Kindle Fire se nezapne!

Pokud je váš Kindle Fire uzamčen a nemůžete provést tyto kroky, zkuste stisknout a podržet tlačítka „ Power “ a „ Volume Down “, dokud se nerozsvítí obrazovka.