Důležité klávesové zkratky v aplikaci Microsoft Excel

Při použití aplikace Excel je nepopiratelně užitečné, a to jak v pracovním prostředí, tak i pro domácí potřeby, většina lidí ji používá, když ji potřebují a považují ji za něco, co souvisí se strachem z datového vstupu. Ve skutečnosti můžete pomocí důležitých klávesových zkratek v aplikaci Microsoft Excel provádět většinu úloh rychleji a snadněji, čímž se zlepšíte vaše zkušenosti.

Aplikace Microsoft Excel je jednou z největších aplikací nabízených v aplikaci Microsoft Office. V aplikaci Excel můžete provádět matematické výpočty s vestavěnou kalkulačkou. To vám také umožní vložit výsečové grafy a grafy do tabulky.

Mnoho společností používá Excel ke sledování záznamů účtů a výpočtů. Můžete se stát zdatnější tím, že učíte Excel zkratky, které urychlí vaše dokončení úkolů. Existuje více než 100 zástupců aplikace Microsoft Excel.

Výhody a nevýhody použití Excel zástupců

Obecně řečeno, neexistují žádné nevýhody, které by znaly všechny zkratky aplikace Excel, ale jejich používání by mohlo kdykoli narušit další dovednosti a možnosti. Mít možnosti je tu nejlepší věc, jak byste měli vědět jak krátkou cestu, tak dlouhou cestu, stejně jako všechny funkce, které přicházejí s oběma.

Klady

- Rychle

- Snadno

- Intuitivní

- Zvýšení produktivity

Nevýhody

- Potřebuje plnohodnotnou klávesnici

- Mohlo by kliknout

- Nezobrazuje rozšířené možnosti

Také si můžete koupit Excel 2019 Bible od Amazonu a dozvědět se ještě více funkcí, které jsou možné s tímto programem MS Office.

Zkratky sešitu

Ctrl + N - Otevře nový sešit

Ctrl + O - Otevření již existujícího sešitu

Ctrl + S - Uložení sešitu

Ctrl + W - Zavře aktivní sešit

Ctrl + X - Odstraní obsah zvýrazněné oblasti v sešitu (buněk). Buňka je nejmenší jednotka oblasti v tabulce aplikace Excel

Ctrl + V - Zkopíruje obsah vybraných buněk do schránky

Ctrl + Z- Vrátí chyby při psaní

Ctrl + P - Otevře dialogové okno tisku

Zkratky pro formátování textu

Ctrl + 1 - Otevře dialogové okno formátu pro buňky sešitu

Ctrl + T - Vyberte buňky a stiskněte Ctrl + T. Vybrané buňky se stanou tabulkou

Zkratka pro vzorce

Ctrl + `- Umožňuje přepínat mezi vzorci a hodnotami buněk

Ctrl + '- Aplikuje vzorec vybrané buňky na jinou buňku

Tab - Používá se pro vyhledávání V..

F4 - Zobrazí referenční hodnotu buňky

Navigační zkratky

Ctrl + F - Otevře dialogové okno Najít

Ctrl + G - Otevře dialogové okno GoTo

Ctrl + Tab - Umožňuje pohyb mezi různými sešity

Ctrl + End - Přesune vás na poslední buňku aktuálního sešitu

Ctrl + Home- Přesune vás na první buňku aktivního sešitu

Ctrl + PgUp a Ctrl + PgDn - Tyto klávesové zkratky vám pomohou procházet mezi různými stránkami sešitu. Ctrl + PgUp se dostanete na další list aktuální stránky. Podobně Ctrl + Pgdn přebírá na předchozí list aktuální stránky.

Zkratky pro výběr dat

Ctrl + A - Vybere celý text sešitu

Ctrl + Space - Vybere celý sloupec. Umístěte ukazatel na libovolnou buňku požadovaného sloupce a zadejte Ctrl + Space. Bude vybrán celý sloupec.

Shift + Space - Vybere celý řádek. Umístěte ukazatel na požadovaný řádek a zadejte Shift + Space. Bude vybrán celý řádek.

Zástupce pro zadávání dat

F2 - Umožňuje upravovat vybrané buňky

Alt + Enter - Během úpravy můžete do buňky zadat nový řádek

Ctrl + D - Můžete kopírovat formát buněk a použít toto formátování na vybraný rozsah buněk.

Ctrl +; - Zadejte aktuální datum a čas do vybrané buňky

Tyto zkratkové klávesy by vám měly pomoci efektivněji používat aplikaci Excel, usnadnit práci a snížit časovou prodlevu pracovního vytížení aplikace Excel.