iPad: Jak vložit nebo vyjmout SIM kartu

Pokud jste obdrželi váš Apple iPad od poskytovatele bezdrátových služeb, je to pravděpodobně dodáván se SIM kartou uvnitř. Tuto kartu budete možná muset v určitém okamžiku vložit nebo vyjmout. Zde je návod.

  1. Napájení iPadu vypněte a položte jej na rovný povrch s obrazovkou směřující dolů.
  2. V zařízení vyhledejte otvor pro vysunutí zásobníku SIM. Bude umístěn v různých místech v závislosti na modelu vašeho iPadu.

  3. Pomocí nástroje pro vysunutí SIM karty dodaného s iPadem nebo sponky na papír jemně stiskněte tlačítko v otvoru.
  4. Zásobník se vysune. Podle potřeby můžete vložit nebo vyjmout kartu SIM ze zásobníku. Před zasunutím karty se ujistěte, že zlaté kontakty směřují k zadní straně zařízení, nikoli k obrazovce, než jej zasunete zpět do iPadu.

Obrázek SIM slotu od William Hook.

SIM zásobník obrázek Brett Jordánsko.