iPhone 6: Instalace nebo odebrání karty SIM

Napadlo mě, že pro některé lidi je obtížné najít, kde je slot pro SIM kartu na iPhone 6. Tak jsem si myslel, že bych tento návod pomohl s instalací nebo vyjmutím SIM karty v zařízení.

Vysunutí SIM karty

  1. Vypněte iPhone stisknutím a podržením tlačítka „ Sleep / Wake “, dokud se neobjeví přepínač „ slide to power off “, potom přepínačem doprava doleva.
  2. S umístěným zařízením nahoru umístěte zásobník SIM karty na pravou stranu zařízení.
  3. Vložte konec sponky do otvoru pro vysunutí SIM karty. Zásobník SIM by se měl vysunout.

  4. Vyjměte kartu SIM ze zásuvky karty SIM.

Vložení karty SIM

  1. Vypněte iPhone stisknutím a podržením tlačítka „ Sleep / Wake “, dokud se neobjeví přepínač „ slide to power off “, potom přepínačem doprava doleva.
  2. Vložte SIM kartu do zásuvky SIM karty.
  3. Opatrně zatlačte zásobník lícem nahoru do slotu SIM karty, dokud neuslyšíte, že zaklapl na místo.