iPhone 8 nebo X se nevypne

Pokud je váš Apple iPhone 8 nebo iPhone X zmrazen a nevypne, zde je to, co můžete zkusit přinutit jej vypnout.

Vypnout

  • Stiskněte a podržte tlačítko „ Sleep “ / „ Wake “ na horní straně zařízení po dobu asi 10 sekund. Zjistěte, zda se červený jezdec objeví tak, abyste jej mohli vypnout nebo vynutit ukončení aplikace urážky stisknutím a podržením tlačítka Domů.

Vynutit restart

  1. Rychlé stisknutí tlačítka „ Volume Up “.
  2. Rychlé stisknutí tlačítka „ Volume Down “.
  3. Podržte tlačítko Sleep "/" Wake ", dokud se neobjeví logo Apple.
  • Pokud výše uvedené kroky nefungují, stiskněte a podržte tlačítko „ Sleep “ / „ Wake “ a „ Volume Down “. současně stiskněte tlačítko na přibližně 10 až 20 sekund. Doufejme, že se objeví logo Apple a iPhone se nakonec restartuje.

Slyšeli jsme několik uživatelů, kteří uváděli případy, kdy museli jednoduše nechat baterii běžet celou cestu dolů, než bude zařízení znovu fungovat. Obávám se, že pokud výše uvedené kroky nefungují, je to vaše poslední možnost.