iPhone a iPad: Hudba rychlého převíjení vpřed a převíjení dozadu

Není jasné, jak převíjet hudbu vpřed nebo vzad na Apple iPhone, iPadu nebo iPod Touch. Tato funkce je tak těžké zjistit, že někteří uživatelé si myslí, že neexistuje žádný způsob, jak to udělat. Můžete však, a tady je návod.

iOS 7 a vyšší

  1. Spusťte hudbu nebo stopu, kterou chcete poslouchat.
  2. Posuňte ovládací centrum nahoru posunutím směrem od dolní části obrazovky nahoru.
  3. Posunutím doleva nebo doprava zobrazte aktuálně přehrávanou skladbu.
  4. Přetáhněte míč na panelu časové osy hudby na požadované místo. Alternativně můžete klepnout a podržet tlačítka rychlého převíjení vpřed nebo vzad také přeskočit vpřed nebo zpětně.

iOS6 a nižší

  1. Držte přístroj v orientaci na výšku.
  2. Během přehrávání skladby se zobrazí obrázek alba. Není-li obrázek alba k dispozici, zobrazí se místo něj poznámka o hudbě. Klepněte na obrázek alba.
  3. Nyní uvidíte spoustu funkcí, které si nemusíte být vědomi. Jedním z nich je řádek, který udává, kde na hudební skladbě hraje vaše píseň. Nyní můžete přetáhnout míč dopředu a dozadu a převinout dopředu nebo dozadu.