iPhone: Vibrace nefunguje - Oprava

Někteří majitelé Apple iPhone se mohou setkat s problémem se svými zařízeními, kde vibrace již nefungují tak, jak by měly. Problém je poměrně běžný. Zde je několik věcí, které byste měli vyzkoušet, pokud se setkáte s tímto problémem.

Ujistěte se, že je nastavení správně nastaveno

Na domovské obrazovce vyberte možnost „ Nastavení “> „ Zvuk “ a ujistěte se, že „ Vibrace při vyzvánění “ a / nebo „ Vibrace při tichu “ je nastavena na „ Zapnuto “ (zelená).

Klepnutím uvolněte vibrační zařízení

Někdy se může vibrační zařízení uvnitř telefonu zaseknout. Jemný kohoutek vzadu a po stranách zařízení jej často uvolní. Někteří uživatelé navrhují volání iPhone z jiného zařízení při klepnutí na iPhone.

Viděl jsem, kde to chvíli trvá, než se tento problém vyřeší. Udržujte to a mělo by fungovat.

Reset nebo Oprava

Pokud jste vyzkoušeli všechny výše uvedené funkce a funkce vibrací stále nefunguje, můžete chtít obnovit tovární nastavení zařízení iPhone nebo vyhledat pomoc od společnosti Apple Support.