iPod Nano: Proveďte opakování skladby

Líbí se vám píseň tolik, že chcete, aby váš Apple iPod Nano hrát znovu a znovu? Zde je návod, jak provést opakování skladby v zařízení iPod Nano.

Nové modely s dotykovou obrazovkou

  1. Na obrazovce „Now Playing“ klepněte jednou na album.
  2. Zobrazí se ovládací prvky. Mezi obrazovkami se můžete posouvat doleva nebo doprava a zobrazit nebo skrýt možnosti Opakovat a Náhodně.
  3. Klepnutím na ikonu se šipkami v kruhu můžete přepínat „Opakovat“ na zapnuto a opakovat všechny skladby v aktuálním seznamu.

    Opětovným ťuknutím na ikonu zobrazíte na displeji ikonu „1“, pokud chcete označit opakování stejné skladby.


Starší modely s kolečkem

  1. Během přehrávání skladby se vraťte zpět do hlavního menu.
  2. Zvolte „ Nastavení “.
  3. Zvolte „ Opakovat “.
  4. Nastavte ji na „ One “.

Nyní nastavíte, aby se skladba opakovala, dokud se nevrátíte zpět na „ Nastavení “> „ Opakovat “ a změňte možnost na Vypnuto .