Kindle Fire: Přidání / odstranění záložek pro webové stránky

Přidat nebo odebrat záložku na webovou stránku ve webovém prohlížeči Amazon Kindle Fire Silk a snadno přistupovat k webovým stránkám, které potřebujete.

Přidání záložky

  1. Otevřete webový prohlížeč a navštivte webové stránky, které chcete označit záložkou.
  2. Klepněte na ikonu záložky, která se nachází v pravé horní části obrazovky.

Záložku pak uložíte pro přístup v menuMenu

> „ Záložky “.

Úprava nebo odstranění záložky

  1. V prohlížeči Hedvábí vyberte „ Nabídka

    v levém horním rohu, pak zvolte „ Záložky “.
  2. Vyberte „ Menu

    vpravo od záložky se zobrazí menu „ Edit “, „ Remove “, „ Copy “ nebo „ Share “.