Kindle Fire: Zapnutí nebo vypnutí rotace obrazovky

Někdy se obrazovka na Amazon Kindle Fire otočí nepříjemně, když se snažíte číst. Naštěstí můžete uzamknout obrazovku na místě a vypnout rotaci obrazovky.

Novější modely

Možnost 1

  1. Na modelech Kindle Fire HD a HDX otevřete rychlou nabídku z domovské obrazovky posunutím lišty v horní části obrazovky. V původním požáru klepněte na zařízení v pravém horním rohu obrazovky.
  2. U novějších modelů, jako jsou HD8 a HD10, vyberte možnost „ Auto-Rotate “ ( Automatické otočení ) a přepněte nastavení podle potřeby.

Možnost 2

Otevřete „ Nastavení “> „ Displej “> „ Když je zařízení otočeno “ a vyberte požadované nastavení:

  1. Otočte obsah obrazovky
  2. Zůstaňte v aktuální orientaci

Starší modely

  1. Na starších modelech klepnutím na možnost „ Zamknuto “ / „ Odemknuto “ přepnete nastavení. Když se objeví „ Unlocked “, je povoleno otáčení obrazovky.

    Když se objeví nápisLocked “, otáčení obrazovky je zakázáno.

FAQ

Proč se moje obrazovka Kindle Fire vůbec neotáčí?

Pokud používáte případ, ujistěte se, že to není problém. Mnoho případů na Kindle Fire způsobuje, že rotační senzor nepracuje správně.