Kindle Fire: Jak nastavit hlasitost

Potřebujete vědět, jak nastavit hlasitost na tabletu Amazon Kindle Fire? Nejsi sám. Zde je návod, jak se to dělá.

Požár 5. generace

  • Při odemknuté obrazovce stiskněte tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti v horní části zařízení.
  • Můžete také přejít na „ Nastavení “> „ Zvuk a upozornění “ a nastavit „ Hlasitost médií “ nebo „ Hlasitost a hlasitost oznámení “.

Kindle Fire HDX

Pokud je obrazovka odemčena, stiskněte tlačítka „ + “ nebo „ - “ na zadní straně zařízení pro přepínání hlasitosti nahoru nebo dolů.

Kindle Fire HD (2. generace)

Posunutím horní lišty směrem dolů přejděte na ovládání hlasitosti a přetáhněte jezdec.

Kindle Fire (Originál)

Volbu pro nastavení hlasitosti můžete najít klepnutím na zařízení v pravém horním rohu a klepnutím na možnost Hlasitost . Poté můžete zvýšit nebo snížit hlasitost posunutím míče vpravo nebo vlevo.