Kindle Fire: Vyhledejte MAC adresu, sériové číslo nebo verzi operačního systému

Někdy budete potřebovat náhodné informace pro účely podpory, jako je adresa MAC, sériové číslo nebo verze operačního systému pro tablet Amazon Kindle Fire. S těmito informacemi nejsou na zařízení žádné štítky. K přístupu k nim budete muset použít nabídky v operačním systému.

Požární modely 5. generace

MAC Adddress

  1. Na domovské obrazovce otevřete „ Nastavení “> „ Wi-Fi “.
  2. Vybrat

    v pravém horním rohu obrazovky
  3. Vyberte možnost „ Advanced “ a budete moci zobrazit adresu MAC.

Sériové číslo

Otevřete „ Nastavení “> „ Možnosti zařízení “. Na obrazovce se zobrazí „Sériové číslo“.

Verze systému

Otevřete „ Nastavení “> „ Možnosti zařízení “> „ Aktualizace systému “. Zobrazí se verze Fire OS.

Starší modely

  1. Na domovské obrazovce klepněte v pravém horním rohu na zařízení pro nastavení a klepněte na tlačítko „ Další “.
  2. Klepněte na „ Device “ v dolní části seznamu menu.
  3. Na obrazovce se zobrazí „ Serial Number “, „ MAC Address “, „ SystemVersion “ a další informace. Všimněte si, že verze systému označuje verzi operačního systému vytvořeného speciálně pro aplikaci Kindle Fire a nikoli verzi systému Android.

Tento výukový program se vztahuje na původní model Kindle Fire a modely HD7, HD8, HD10 a HDX.