MacOS Sierra: Povolení / zakázání indexování bodového světla

Funkce Spotlight v systému MacOS Sierra umožňuje vyhledávat položky v počítači i na webu. Pomocí těchto kroků můžete zapnout nebo vypnout Spotlight.

Možnost 1 - selektivně vyberte indexované položky

  1. V aplikaci Finder vyberte nabídku Apple a zvolte „ System Preferences… “.
  2. Vyberte „ Bodové světlo “ umístěné v horním řádku.
  3. Zaškrtněte položky, které chcete povolit pro indexování. Zrušte zaškrtnutí položek, které nechcete, aby Spotlight indexoval.

Možnost 2 - Úplné vypnutí indexování bodového světla

Poznámka: K provedení těchto kroků může být nutné zakázat funkci Ochrana integrity systému.

  1. Z vyhledávače vyberte „ Go “> „ Utilities “> „ Terminal “.
  2. Zadejte jeden z následujících příkazů a stiskněte klávesu „ Enter “:
    • Povolit indexování - sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist
    • Zakázat indexování - sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist