MacOS Sierra: Flush DNS Cache

Vyprázdnění mezipaměti resolver DNS může pomoci vyřešit problémy související s DNS v MacOS Sierra. Problémy by zahrnovaly webové stránky, které nebyly nalezeny, nebo nejsou schopny zobrazit určité webové stránky, které se změnily.

Chcete-li vyprázdnit mezipaměť v systému MacOS Sierra, postupujte takto.

  1. V aplikaci Finder vyberte možnost „ Go “> „ Utilities “> „ Terminal “.
  2. Zadejte následující text a stiskněte klávesu „ Enter “:

    sudo dscacheutil -flushcache

  3. Zadejte heslo pro svůj účet a stiskněte tlačítko „ Enter “.

Úspěšně jste vyprázdnili mezipaměť DNS v MacOS Sierra.