Moto G5: Jak používat aplikace v rozdělené obrazovce

Zobrazte 2 aplikace najednou pomocí aplikací v režimu více obrazovek na smartphonu Moto G5 Plus pomocí těchto kroků.

Možnost 1

  1. Otevřete jednu z aplikací, které chcete použít v režimu více obrazovek.
  2. zmáčkni

    V dolní části obrazovky se zobrazí seznam aplikací, které jsou spuštěny.
  3. Přejděte na aplikaci, kterou chcete použít, a přetáhněte ji do horní části obrazovky.
  4. Přineste další aplikaci, kterou chcete použít současně ve spodní části.

Možnost 2

  1. V aplikaci stiskněte a podržte tlačítko

    tlačítko.
  2. Přineste další aplikaci, kterou chcete použít současně ve spodní části.

Ukončení režimu rozdělené obrazovky

Stiskněte a podržte tlačítko

při použití aplikací v rozdělené obrazovce.