Aplikace Outlook 2016: Povolit nebo zakázat režim Exchange s mezipamětí

Režim mezipaměti Exchange umožňuje aplikaci Outlook ukládat položky do poštovní schránky do počítače. Tím se ve většině případů aplikace Outlook spustí o něco rychleji. Pomocí těchto kroků můžete povolit nebo zakázat režim serveru Exchange s mezipamětí v aplikaci Outlook 2016.

  1. V aplikaci Outlook vyberte „ Soubor “> „ Nastavení účtu “> „ Nastavení účtu “.
  2. Vyberte účet Exchange v seznamu pod záložkou „ E-mail “ a poté vyberte „ Změnit… “.
  3. Zaškrtněte políčko „ Use Cached Exchange Mode “. Zrušte zaškrtnutí, chcete-li jej zakázat.

Pokud je tato volba povolena, můžete pomocí posuvníku vybrat, kolik pošty chcete ponechat v režimu offline. Můžete také vybrat tlačítko „ More Settings… “ a vybrat další nastavení režimu Cached Exchange Mode v záložce „ Advanced “.

Jakmile provedete změny na těchto obrazovkách, vyberte možnost „ OK “ a „ Další “.

FAQ

Proč nemám tuto možnost v aplikaci Outlook?

Ujistěte se, že vyberete účet, který je připojen k serveru Exchange.

Proč je tato možnost zobrazena šedě?

Vaši IT administrátoři ji mohli zakázat. Vyzkoušejte tyto kroky a zjistěte, zda to funguje pro vás.