Reset Frozen Surface Pro 3

Pokud se povrch aplikace Microsoft Surface zmrazil na obrazovce „Surface“ nebo má černou obrazovku, vyzkoušejte tyto kroky, abyste vynutili vypnutí a reset.

  1. Stiskněte a podržte tlačítko „ Power “ po dobu 30 sekund.
  2. Stiskněte a podržte současně tlačítka „ Volume Up “ a „ Power “ po dobu 20 sekund. Měli byste cítit, že přístroj nakonec vibroval.
  3. Počkejte asi 10 sekund, pak stiskněte tlačítko “ Power ” pro zapnutí Surface Pro 3 znovu.

Doufejme, že se váš povrch restartuje bez dalších problémů.