Ring Doorbell: Jak tvrdý reset

Pokud se vyskytnou problémy s zvoněním Ring Ring, můžete provést reset továrního nastavení přístroje. Zde je návod, jak to udělal.

  1. Najděte oranžové tlačítko umístěné fyzicky na zadní straně zvonku.
  2. Stiskněte a podržte oranžové tlačítko déle než 15 sekund.
  3. Po 15 sekundách tlačítko uvolněte. Světlo na přední straně zvonku by mělo několikrát blikat, což znamená, že přístroj resetuje.
  4. Nechte zařízení dokončit reset po dobu asi 5 minut a je třeba dokončit tvrdý reset.