Samsung Galaxy Tab 4: Kroky pro tvrdý reset

Hard reset resetuje Samsung Galaxy Tab 4 zpět na tovární nastavení. Tyto kroky byste měli provést, pokud chcete, aby zařízení bylo připraveno prodat nebo vrátit se do obchodu, ale můžete také provést tvrdý reset, pokud se vyskytnou problémy se zařízením, které se vám nepodaří vyřešit pomocí jiné metody.

Metoda 1: Od spuštění

  1. Při vypnutém zařízení stiskněte a podržte tlačítka „ Volume Up “, „ Home “ a „ Power “.
  2. Po zobrazení obrazovky pro obnovení a loga Samsung uvolněte tlačítka.
  3. Pomocí tlačítek hlasitosti se můžete pohybovat v menu a zvolit „ vymazání dat / tovární nastavení “. Stisknutím „ Home “ vyberte zvýrazněný výběr.
  4. Na další obrazovce pokračujte stisknutím tlačítka „ Zvýšení hlasitosti “.

Metoda 2: Z nabídky softwaru

  1. Po spuštění zařízení otevřete „ Apps “> „ Settings “.
  2. Zvolte záložku „ General “.
  3. Vyberte možnost „ Zálohovat a obnovit
  4. Klepněte na „ Obnovení továrních dat “.
  5. V případě potřeby zaškrtněte možnost „ Formátovat kartu SD “. Tato volba vymaže data na kartě SD, jako jsou fotografie a hudba.
  6. Klepněte na „ Reset device “.

Galaxy Tab 4 by pak měl projít procesem tvrdého resetu.