Karta Samsung Galaxy: Povolení / zakázání zámku orientace obrazovky

Samsung Galaxy Tab překlopí orientaci obrazovky na šířku nebo na výšku podle toho, jak držíte zařízení. Pokud se pohybujete hodně a nechcete změnit orientaci obrazovky, můžete toto nastavení povolit.

Novější zařízení

  1. Posunutím dolů v oznamovací liště v horní části obrazovky.
  2. Zapněte nebo vypněte volbu „ Otočení obrazovky “.

Pokud nevidíte možnost „Rotace obrazovky“, budete možná muset posunout výběr doleva nebo tlačítko Upravit v pravém horním rohu přidat tlačítko.

Některá zařízení mohou mít možnost „ Nastavení “> „ Displej “> „ Otočení obrazovky “.

Starší zařízení

  1. Na domovské obrazovce klepněte a podržte panel oznámení v horní části obrazovky.
  2. Držte lištu a posuňte ji dolů.
  3. Nyní můžete klepnout na „ Orientační zámek “. Je-li tato funkce povolena (zelená kontrolka svítí), obrazovka se zablokuje v pozici, kterou máte. Je-li tato funkce vypnuta, obrazovka se přepne mezi zobrazeními na výšku a na šířku.