Uložit místo na mapě na iPhone nebo iPad

Věděli jste, že můžete v aplikaci Mapy uložit umístění v aplikaci Apple iPhone nebo iPad? Tím označíte umístění pinem pro snadný přístup v budoucnu. Funkce funguje.

Přidání připevněné polohy

 1. Otevřete aplikaci Mapy .
 2. Vyhledejte nebo přetáhněte mapu, dokud se místo nezobrazí na obrazovce.
 3. Klepněte na místo na mapě a podržte jej, dokud se neobjeví pin.
 4. Pokud kolík nebyl umístěn vpravo, můžete se i nadále dotýkat a držet kolík a přesunout ho na požadované místo.

Místo je pak uloženo pro budoucí použití.


Odebrání připojené polohy

Pokud chcete kolík odstranit, postupujte takto:

 1. Klepněte na čep.
 2. Vyberte šipku vedle názvu umístění.
 3. Vyberte tlačítko „ Odebrat kolík “ a připojené umístění se odstraní.

Přesunutí polohy

Kdykoliv můžete klepnout a podržet kolík a přetáhnout ho na požadované místo.


Jiné možnosti

Pokud vyberete uloženou nebo „připnutou“ polohu, můžete klepnout na pin a poté vybrat šipku, pokud potřebujete následující možnosti:

 • Pokyny
 • Přidat do nového kontaktu
 • Přidat do existujícího kontaktu
 • Podíl
 • Milovat