Odeslat hlasovací e-mail z aplikace Outlook 2016

Můžete poslat e-mail, který umožní příjemcům odevzdat hlas z zprávy v aplikaci Microsoft Outlook 2016.

Poznámka: Tato funkce bude fungovat pouze pro příjemce, kteří používají Microsoft Outlook pro Windows jako svého e-mailového klienta.

  1. Spusťte novou zprávu a vyberte „ Možnosti “.
  2. Zvolte „ Použít hlasovací tlačítka “.
  3. Vyberte hlasovací tlačítka, která chcete použít. Pokud chcete napsat své vlastní možnosti, použijte „ Vlastní… “.

    4. Pokud jste vybrali možnost „ Vlastní… “, zobrazí se dialogové okno „ Možnosti zprávy “. Do pole „ Použít tlačítka hlasování “ zadejte možnosti, které chcete. Možnosti oddělte středníkem (;). Po dokončení vyberte možnost „ Zavřít “.

Nyní jste připraveni napsat a odeslat e-mail. Když příjemce otevře zprávu v aplikaci Microsoft Outlook, zobrazí se na horní liště pásu tlačítko „ Hlasování “.