Spotify: Zakázat automatické spuštění

Zabránit spuštění služby Spotify při spouštění počítače zakázáním automatického spuštění.

Možnost 1

  1. Otevřete „ Spotify “.
  2. Vyberte „ Edit “> „ Preferences “ v systému Microsoft Windows nebo „ Spotify “> „ Preferences “ v systému MacOS.
  3. Posuňte se až na konec a vyberte tlačítko „ Show Advanced Settings “.
  4. Přejděte na část „ Spuštění a chování okna “.
  5. Pro nastavení „ Open Spotify automaticky po přihlášení do počítače “ vyberte v rozevírací nabídce možnost „ No “.

Nastavení je automaticky uloženo, jakmile je vybráno. Spotify by se již neměl automaticky spouštět při každém spuštění počítače. Měl bych zmínit, že jsem objevil službu nazvanou „ SpotifyWebHelper “, která vám umožní spustit službu Spotify z webové stránky. Funkci „ SpotifyWebHelper “ můžete zakázat spuštěním nastavení „ Povolit spuštění Spotify z webu “ na „ Vyp “.

Možnost 2 (pouze Windows)

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast hlavního panelu a poté vyberte „ Správce úloh “.
  2. Vyberte kartu „ Spuštění “.
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na „ Spotify “ a vyberte „ Disable “.