Kde je konfigurace hostitele vzdálené plochy v systému Windows 2016?

Můžete být zmateni v tom, jak konfigurovat Vzdálenou plochu na serveru Microsoft Windows 2016, protože v operačním systému chybí nástroj Konfigurace hostitele vzdálené plochy.

Stále můžete konfigurovat nastavení protokolu RDP, ale budete k tomu muset použít zásady skupiny. Stačí použít tyto kroky:

Poznámka: Pokyny pro aktivaci licenčního serveru služby Remote Desktop Services naleznete na stránce společnosti Microsoft o tématu.

  1. Spusťte „ gpedit.msc “.
  2. Přejděte na „ Konfigurace počítače “> „ Šablony pro správu “> „ Součásti systému Windows “> „ Služby vzdálené plochy “> „ Hostitel relace vzdálené plochy “.

Zde můžete najít nastavení zásad skupiny pro nastavení licencování, zabezpečení, připojení atd. Všimněte si, že se jedná o stejná nastavení, která byste nalezli ve starém nástroji Konfigurace hostitele vzdálené plochy, například „Omezit počet připojení“, „Nastavení časového limitu pro odpojené relace “a nastavení režimu licencování.

Pro použití těchto nastavení na serveru nemusíte ve svém prostředí využívat službu Active Directory.