Přidat nebo odebrat stránky domovské obrazovky na Samsung Galaxy S9

Převezměte kontrolu nad stránkami domovské obrazovky na svém přístroji Samsung Galaxy S9 a naučte se je přidávat a odstraňovat pomocí těchto kroků.

Přidání domovské obrazovky

  1. Na obrazovce Plocha umístěte ukazováček a palec na obrazovku a sevřete obrazovku.
  2. Přejeďte na poslední obrazovku a klepněte na „ Přidat “.

Stránka se přidá.


Vyjmutí domovské obrazovky

  1. Na obrazovce Plocha umístěte ukazováček a palec na obrazovku a sevřete obrazovku.
  2. Stiskněte a podržte obrazovku, kterou chcete odstranit, a přetáhněte ji na „ Odebrat “ (koš).

Stránka se odstraní.

Obrazovku můžete také nastavit jako hlavní obrazovku výběrem „Hlavní obrazovka“ v horní části obrazovky a pohybem obrazovek dotykem a podržením a následným přetažením doleva nebo doprava.