Galaxy S9: Zakázat automatické opravy

Je váš Samsung Galaxy S9 automaticky opravuje váš text příliš mnoho? Pomocí těchto výukových programů zakažte automatické opravy.

Přidání slov do slovníku

Pokud je v Galaxy S9 aktivována možnost „Auto replacement“, slova se automaticky změní na slovo, které si zařízení myslí, když chcete stisknout mezerník. Pokud k tomu dojde a nechcete, aby bylo slovo znovu automaticky opraveno, můžete před stisknutím mezerníku klepnout na slovo. Slovo pak bude přidáno do slovníku a nebude již opravováno.


Vypněte automatické opravy

 1. Otevřete „ Nastavení “> „ Obecné řízení “> „ Jazyk a vstup “> „ Klávesnice na obrazovce “.
 2. Vyberte klávesnici, kterou používáte (pravděpodobně Samsung).
 3. Podle potřeby změňte možnosti v části „ Inteligentní psaní “.
  • Prediktivní text - Slova jsou navržena pod polem klávesnice.
  • Auto replace - Automatické nahrazení nejpravděpodobnějšího slova po stisknutí mezerníku.
  • Automatická kontrola pravopisu - Podtržení pravopisných chyb.
  • Automatická vzdálenost - Umístěte mezery mezi slova.
  • Automatická interpunkce - Automatické vložení teček nebo apostrofů.

Tento návod se vztahuje na modely Samsung Galaxy S9 SM-G960V, SM-G965V.