Pixel Google: Vložení / vysunutí karty SIM

Pokud potřebujete odstranit nebo vložit kartu SIM do smartphonu Google Pixel, postupujte takto.

Vyjměte kartu SIM

  1. Vyhledejte slot pro kartu SIM na levém okraji zařízení. Obrys zásobníku uvidíte s otvorem.
  2. Pomocí nástroje pro vysunutí karty SIM dodaného s telefonem nebo malé sponky na papír stiskněte malý otvor v zásobníku. Zásobník by se měl vysunout.

  3. Vyjměte zásobník a můžete přistupovat ke kartě SIM.

Vložte kartu SIM

  1. Vložte SIM kartu do zásuvky SIM karty. Zásobník je zapnut a karta by měla jít pouze jedním způsobem.
  2. Jakmile kartu vložíte do zásobníku, vložte ji do slotu, dokud nezapadne na místo.