Word 2019/365: Povolit nebo zakázat uložení automatického obnovení

Automatické obnovení je funkce v aplikaci Microsoft Word 2019 nebo Office 365, která automaticky ukládá dokument, na kterém pracujete, v určitých intervalech. To vám umožní obnovit dokument, pokud váš počítač nefunguje uprostřed vaší práce. Automatické obnovení lze povolit nebo zakázat pomocí následujících kroků.

  1. Otevřete aplikaci Word a vyberte „ File “> „ Options “.
  2. V levém podokně vyberte možnost „ Uložit “.

  3. Pokud chcete zakázat funkci automatického obnovení, zrušte zaškrtnutí políčka „ Uložit informace automatického obnovení každých x minut “. Zaškrtnutím tohoto políčka toto políčko povolíte. Můžete také nastavit dobu mezi, kdy aplikace Word ukládá data automatického obnovení.