Jak povolit automatické přihlášení v systému Windows 10

Počítač Microsoft Windows 10 můžete automaticky přihlásit a obejít přihlašovací výzvu při každém spuštění počítače podle tohoto návodu.

Poznámka: Tyto kroky nelze provést na počítači, který je připojen k doméně. Tyto kroky nebudou fungovat na počítačích domény.

  1. Podržte klávesu Windows a stisknutím klávesy „ R “ vyvolejte dialogové okno Spustit.
  2. Zadejte „ control userpasswords2 “ bez uvozovek a pak vyberte „ OK “.

  3. Zobrazí se okno „ Uživatelské účty “. Zrušte zaškrtnutí políčka „ Uživatelé musí zadat uživatelské jméno a heslo pro použití tohoto počítače. " box. Po dokončení vyberte možnost „ OK “.

  4. Budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla pro účet, který chcete použít automaticky při spuštění systému Windows. Do polí „ Password “ a „ Confirm Password “ zadejte uživatelské jméno a heslo a poté vyberte „ OK “.

Při příštím spuštění počítače se systémem Windows 10 se automaticky přihlásí pomocí vybraného účtu.

Pokud chcete znovu povolit přihlašovací výzvu, jednoduše přejděte zpět na obrazovku „Uživatelské účty“ pomocí kroků 1 a 2 a zaškrtněte políčko „Uživatelé musí zadat uživatelské jméno a heslo pro použití tohoto počítače“.