Jak tvrdý a měkký reset iPad Mini

Pokud je váš Apple iPad Mini uzamčen a nereaguje, budete možná muset zkusit provést měkký nebo tvrdý reset zařízení, aby se znovu dostal do provozuschopného stavu.

Kroky pro Soft Reset iPad Mini

Tyto kroky vynutí restartování zařízení.

 1. Podržte tlačítko „ Sleep / Wake / Power “, dokud se nezobrazí červený posuvník.
 2. Přetažením jezdce vypněte zařízení.
 3. Stiskněte a podržte tlačítko „ Sleep / Wake / Power “, dokud se neobjeví logo Apple, které zapne iPad Mini.

Pokud výše uvedené kroky nefungují, zkuste tyto kroky.

 • Chcete-li iPad Mini resetovat, podržte současně tlačítko „ Sleep / Wake “ a „ Home “ po dobu přibližně deseti sekund, dokud se neobjeví logo Apple. Zařízení by se pak mělo normálně spustit.

Kroky k Hard Reset iPad Mini

Factory Reset iPad Mini ze zařízení

 1. Na domovské obrazovce přejděte na „ Nastavení “> „ Obecné “> „ Obnovit “.
 2. Klepněte na tlačítko označené „ Vymazat veškerý obsah a nastavení “.
 3. Zobrazí se rámeček pro potvrzení, takže stiskněte tlačítko „ Vymazat “.
 4. Zařízení se restartuje a po jeho opětovném zapnutí se zařízení vrátí zpět na tovární nastavení a data.

Obnovení továrního nastavení iPad Mini z iTunes

 1. Na iPadu se podívejte do " Nastavení "> " iCloud " a ujistěte se, že " Najít můj iPad " je nastaveno na " Vypnuto ".
 2. Připojte iPad Mini k počítači a spusťte iTunes.
 3. Vyberte ikonu zařízení, která se nachází v levém horním rohu okna iTunes.
 4. V levém podokně vyberte možnost „ Souhrn “.
 5. Zvolte tlačítko „ Obnovit iPad… “.
 6. Zvolte, zda chcete zařízení „ Back Up “ nebo „ Don't Back Up “.
 7. Zvolte „ Obnovit “.
 8. IPad bude poté obnoven. Po dokončení budete mít možnost „ Nastavit jako nový iPad “ nebo „ Obnovit ze zálohy “.

FAQ

Proč je moje tlačítko „Obnovit iPad“ šedé?

Probíhá synchronizace nebo stahování. Počkejte na dokončení synchronizace nebo stahování a pak se podívejte, zda se tlačítko rozsvítí.