Jak obnovit iPod Nano

Tyto kroky vám ukáží, jak měkký reset mnoha verzí Apple iPod Nano v případě, že zařízení je zmrazené a neodpovídá. Tyto kroky nevymažou hudbu ze zařízení.

7. generace

Stiskněte a podržte tlačítko „ Napájení “ (také známé jako tlačítko „Spánek / Probuzení“) a tlačítko „ Domů “ současně po dobu přibližně 10 až 20 sekund, dokud se zařízení nevynuluje.


6. generace

Stiskněte a podržte současně tlačítko „ Napájení “ (také tlačítko „Spánek / Probuzení“) a tlačítko „ Hlasitost dolů “ současně po dobu přibližně 10 až 20 sekund, dokud se zařízení nevynuluje.


1. až 5. generace

Současně podržte tlačítka „ Center “ a „ Menu “. Obrazovka se rozplyne. Pak se na obrazovce objeví Apple. IPod byl úspěšně resetován.

7. foto foto Abbey Lee

6. foto gen. Jason Bache

Foto třetího generála Claudia Montese