MacOS Sierra: Povolení / zakázání ochrany integrity systému

Při pokusu o provedení určitých operací v systému MacOS Sierra se může zobrazit zpráva s informacemi, že „ Operace není povolena, pokud je zapnuta ochrana integrity systému.

Ochrana integrity systému je ve výchozím nastavení povolena, aby nedovolila přístup ke zdrojům root. Pomocí těchto kroků můžete zapnout nebo vypnout ochranu integrity systému.

  1. Z nabídky Apple zvolte „ Restart… “> „ Restart “.
  2. Současně stiskněte a podržte tlačítka „ Command “ a „ R “. To se spustí v režimu obnovení.
  3. Zvolte „ Nástroje “> „ Terminál “.
  4. Zadejte jednu z následujících možností a stiskněte klávesu „ Enter “:
    • Zakázat ochranu integrity systému: csrutil disable
    • Povolit ochranu integrity systému: csrutil enable
  5. Restartujte počítač znovu a změna bude provedena.

Doporučujeme, aby byla funkce Ochrana integrity systému zapnuta pro nejlepší ochranu před viry a škodlivým softwarem.