Samsung Galaxy S8 +: Nastavení výchozí domovské obrazovky

Pokud máte na svém Samsung Galaxy S8 přístup k většině domovské obrazovky, nastavte ji jako výchozí a vždy, když stisknete tlačítko Domů, bude to výchozí obrazovka. Tyto kroky vám ukáží cestu.

  1. Na libovolné obrazovce Plocha klepněte a podržte prázdnou oblast obrazovky.
  2. Na obrazovce se zobrazí všechny obrazovky Home. Klepněte na ikonu „ Domů “ na domovské obrazovce, kterou chcete nastavit jako výchozí.