Proč některé soubory Windows 10 a složky mají dvě modré šipky?

Otázka: Proč se některé názvy souborů a složek zobrazují se dvěma modrými šipkami v pravém horním rohu ikony v systému Microsoft Windows 10?

Odpověď: Pokud se názvy souborů nebo názvy složek zobrazují modře, je to proto, že v daném souboru nebo složce je povolena komprese nebo šifrování souborů. Systém Windows automaticky komprimuje soubory, které se nepoužívají často, a zobrazí tyto soubory v modré barvě. Toto chování můžete změnit pomocí následujících kroků:

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko „ Start “ a otevřete „ File Explorer “.
  2. Vyberte záložku „ View “ a pak vyberte „ Options “.
  3. Vyberte „ Možnosti Průzkumníka souborů “ nebo „ Možnosti složky “.
  4. V záložce „ Zobrazit “ zrušte zaškrtnutí „ Zobrazit šifrované nebo komprimované soubory NTFS v barvě “ v oblasti „ Pokročilá nastavení “.

Chcete-li přistupovat k nastavení šifrování a komprese v souboru nebo složce, můžete klepnout pravým tlačítkem myši na soubor a vybrat možnost „ Vlastnosti “> „ Pokročilé…